Basic Movements & Kicks

Shao Huo Gun Full Form 烧火棍

Tong Bei Quan 通背拳

Tong Bei Quan 通背拳

Shao Huo Gun 烧火棍